• gl-slide-dihtovanje-staklenih-vrata
    Dihtovanje za staklena vrata – GL SLIDE

    GL SLIDE je samolepivi dihtung za klizna staklena vrata, jednostavan i brz za instalaciju. Elastični podesivi providni dihtung montira se na statični deo kliznih vrata i kompenzuje prostor do pokretnog stakla. Jednostavnim cepanjem segmenata ovaj dihtung može ispuniti...

  • gl-dihtovanje-staklenih-vrata
    Dihtovanje za staklena vrata – GL

    GL je obodni dihtung za staklena vrata i zidove, jednostavan za montažu i uklapanje, sa predloškom koji omogućava savršeno pozicioniranje, uvek u centru stakla. Elastični providni gumeni dihtung sa jezičcima brzo se montira uz pomoć providnog lepka visoke...